Aankondiging masteropening

Op 30 januari 2017 organiseert de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden in samenwerking met de Juridische Studievereniging Liberi een bijeenkomst ter gelegenheid van zowel de opening van het 2e semester van het collegejaar 2016-2017 als de opening van het collegejaar voor de nieuwe studenten die per februari zullen instromen. Met deze bijeenkomst willen wij de nieuwe studenten van harte welkom heten en wensen wij hen een goed en leerzaam studiejaar toe. Hun collegejaar en het 2e semester van de huidige studenten zal worden afgetrapt met een introductie op de master zelf en een veelbelovende openingslezing van Janneke Kouwenhoven van de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden. Daarnaast zal de locatie van de jaarlijkse studiereis bekend gemaakt worden en biedt de bijeenkomst alle studenten verder de kans om hun medestudenten te ontmoeten en beter te leren kennen. Zowel de huidige masterstudenten als de nieuwe februari lichting worden geacht aanwezig te zijn om uiterlijk 13:30 in de Sterrewacht, zaal C1.02. Aanmelden kan via de link: https://www.jotform3.leidenuniv.nl/form/62032850281
Aankondiging masteropening