Algemene Ledenvergadering en Pubquiz

Lieve leden, zoals jullie weten is het nieuwe collegejaar van start gegaan. Het Liberibestuur 2016-2017 heeft een heel fijn jaar achter de rug en wil jullie allen bedanken voor jullie inzet en enthousiasme voor de vereniging. Nu is het tijd om het stokje door te geven aan jullie nieuwe bestuur! Op woensdag 27 september zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden en zullen wij het stokje doorgeven aan het kandidaatsbestuur:
  • Lucienne Diaz Murillo - voorzitter
  • Esmee Nijland - secretaris
  • Reinder Reinders - penningmeester
  • Robin Pormes - assessor extern
Bij dezen willen we iedereen van harte uitnodigen om naar de ALV te komen. Klik hier voor de agenda, de notulen van de vorige ALV, de statuten en het Huishoudelijk Reglement. De overige stukken zijn op te vragen bij het bestuur. De ALV met aansluitend de borrel zal plaatsvinden in het bovenzaaltje van onze stamkroeg Café de Keyzer (Kaiserstraat 2-4). Jullie zijn welkom vanaf 19:30 uur en de ALV zal beginnen om 20:00 uur. We hopen jullie allemaal te zien! Uiteraard is aansluitend op de ALV een borrel en hebben jullie de gelegenheid om afscheid te nemen van het oude bestuur en om het nieuwe bestuur te feliciteren! Onder het genot van een drankje zullen we de ALV afsluiten met een pubquiz. Dus wil je je algemene kennis testen, kom langs! We hopen jullie allemaal te kunnen verwelkomen volgende week!   Liefs, het bestuur
Algemene Ledenvergadering en Pubquiz