Vacatures bestuur 2021-2022

vacaturesbestuur

Het nieuwe collegejaar gaat bijna van start, wat betekent dat JSV Liberi op zoek is naar enthousiaste studenten die willen plaatsnemen in het bestuur! Wil jij naast je studie jezelf verder ontwikkelen binnen een bestuursfunctie en lijkt het je leuk om te helpen bij het organiseren van de maandelijkse activiteiten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Bestuur
Als bestuurslid van JSV Liberi sta je een jaar lang aan het roer van de vereniging om alle sociale en educatieve activiteiten te organiseren. Denk hierbij aan aftertentamenborrels, lezingen, congressen/symposia en excursies. Niet alleen is het ontzettend leuk om je hierdoor verder in het jeugdrecht te verdiepen, maar ook is het heel goed voor je netwerk! Naast het organiseren van deze activiteiten, heeft ieder bestuurslid ook nog zijn of haar eigen taken:

Voorzitter
De voorzitter zit iedere week de vergadering met het bestuur voor en heeft maandelijks een overleg met alle studieverenigingen van de rechtenfaculteit. Ook ben je als voorzitter aanwezig bij de vergaderingen met de reiscommissie, zodat er een goede communicatie is tussen de commissie en het bestuur. De voorzitter is daarnaast de persoon die het contact onderhoudt met de afdeling Jeugdrecht.

Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor alle interne communicatie binnen de vereniging. Als secretaris notuleer je tijdens de vergaderingen, ben je verantwoordelijk voor de ledenadministratie en stel je iedere maand een nieuwsbrief op. De secretaris is het eerste aanspreekpunt voor leden.

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiële zaken binnen de vereniging. Als penningmeester controleer je alle inkomsten en uitgaven, ben je verantwoordelijk voor het innen van de contributie, houd je de financiële (jaar)overzichten bij en stel je een jaarbegroting op. Ook ben je verantwoordelijk voor de acquisitie. De penningmeester blijft na het bestuursjaar nog twee jaar lid van de kascommissie, om zo de opvolgende penningmeesters te ondersteunen.

Assessor extern
De assessor is verantwoordelijk voor alle externe communicatie. Als assessor onderhoud je de relaties met externe partijen, zoals bijvoorbeeld sprekers, en houd je alle social media bij. Verder is de assessor verantwoordelijk voor de promotie van de activiteiten. 

Solliciteren
Heb je interesse in (een van de) bovenstaande vacatures? Stuur dan uiterlijk vrijdag 17 september 2021 een mail met je motivatie en CV naar jsvliberi@law.leidenuniv.nl. Vermeld daar ook even bij welke functie(s) jou het meeste aanspreekt. Over de datum van de sollicitatiegesprekken en de wijze waarop deze plaats zullen vinden, zullen sollicitanten later worden geïnformeerd.